شناساگشتشناساگشت

ثبت نام در شناساتور

قبلا ثبت نام کرده اید؟

شناساگشتشناساگشت

ورود به پروفایل کاربری

آیا عضو سایت نیستید؟

آرامگاه حافظ

آرامگاه حافظ

بنای اصلی آرامگاه حافظ از آثار كریم خان زند و مربوط به سال 1187 هجری می باشد. بنای اولیه دارای ایوانی با چهار ستون سنگی در وسط بوده كه از جانب شمال و جنوب محل عبور داشته و در دو سمت آن دو اطاق بنا كرده بودند.قبر حافظ خارج از این بنا و در وسط قبرستان پشت آن قرار داشت. در دوره های بعدی نرده آهنی در اطراف قبر گذارده بودند كه صورت مناسبی نداشت. بارگاه حافظ بین سالهای 1314 تا 1317 ه.ش بارگاه حافظ به صورتی كه اكنون موجود است درآمد. سنگ حوضهای ابنیه كریم خانی كه جهت ادامه خیابان زند شیراز خراب گردید به محوطه آرامگاه منتقل و در حوضهای آنجا به كار رفت .با حفظ چهار ستون اصلی بنای قدیمی 16 ستون یكپارچه سنگی نظیر آنها تهیه نمودند و ایوان بزرگ بیست ستونی كنونی را به طول 56 متر با تزئینات نقاشی و گچ بری و كاشی كاری تماما به سبك قدیم و اصیل شیراز ایجاد كردند. اشعاری از حافظ در محل های وسط ایوان بزرگ در باغ دوم ایجاد گردید و سنگ قبر قدیم در محل اصلی خود محفوظ ماند. آرامگاه اهلی شیرازی كه در سال 924 هجری وفات یافته است و مزار مرحوم فرصت الدوله شیرازی كه در سال1339 هجری فوت نمود در پایین آرامگاه حافظ قرار دارد.


مشاهده مسير آرامگاه حافظ تا هتل های شیراز بر روی نقشه :

نقطه شروع حرکت آرامگاه حافظ ، مقصد :